DEXPLUS 25MG/8MG EFERVESAN TABLET

İlaç Adı DEXPLUS 25MG/8MG EFERVESAN TABLET
Etkin Madde DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL, TIYOKOLŞIKOSID
Firma Adı ACİNO TURKEY İLAÇ A.Ş.
Küb Onay Tarihi 16/10/2020
Kt Onay Tarihi 16/10/2020
Kısa Ürün Bilgisi Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir
Prospektüs Prospektüs Pdf İndir!

Scroll to Top