FLEXMUS 25 mg/8 mg efervesan tablet

İlaç Adı FLEXMUS 25 mg/8 mg efervesan tablet
Etkin Madde DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL – TİYOKOLŞİKOSİD
Firma Adı ABDİ İBRAHİM
Küb Onay Tarihi 29/11/2017
Kt Onay Tarihi 29/11/2017
Kısa Ürün Bilgisi Kısa Ürün Bilgisi Pdf İndir
Prospektüs Prospektüs Pdf İndir!

Scroll to Top