Omicron (Mu) Varyantı

Omicron (Mu) VaryantıSARS-CoV-2 Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubu (TAG-VE), SARS-CoV-2’nin evrimini periyodik olarak izleyen ve değerlendiren ve belirli mutasyonların ve mutasyon kombinasyonlarının virüslerin davranışını değiştirip değiştirmediğini değerlendiren bağımsız bir uzmanlar grubudur. Virüs TAG-VE, SARS-CoV-2 varyantını değerlendirmek için 26 Kasım 2021’de toplandı.

B.1.1.529 (MU VARYANTI) varyantı ilk olarak 24 Kasım 2021’de Güney Afrika’dan Dünya Sağlık Örgütüne rapor edilmiştir. Güney Afrika’daki epidemiyolojik durum, bildirilen vakalarda en sonuncusu ağırlıklı olarak Delta varyantı olan üç farklı tepe noktası ile karakterize edilmiştir.

Son haftalarda enfeksiyonlar, Mu varyantının saptanmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde keskin bir şekilde arttı. Bilinen ilk doğrulanmış MU varyantı enfeksiyonu, 9 Kasım 2021’de toplanan bir örnektendi. Bu varyant, bazıları ilgili olan çok sayıda mutasyona sahiptir. Ön kanıtlar, diğer VOC’lere kıyasla bu varyantla yeniden enfeksiyon riskinin arttığını göstermektedir. Mu varyantı vakalarının sayısı, Güney Afrika’daki hemen hemen tüm illerde artıyor gibi görünüyor. Mevcut SARS-CoV-2 PCR teşhisi, bu varyantı algılamaya devam ediyor.

Birkaç laboratuvar, yaygın olarak kullanılan bir PCR testi için, üç hedef genden birinin tespit edilmediğini (S geni bırakma veya S geni hedef başarısızlığı olarak adlandırılır) ve bu nedenle bu testin, dizileme onayı bekleyen bu varyant için işaretleyici olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Bu yaklaşımı kullanarak, bu varyant, enfeksiyondaki önceki dalgalanmalardan daha hızlı oranlarda tespit edildi ve bu, bu varyantın bir büyüme avantajına sahip olabileceğini düşündürdü. Devam eden bir dizi çalışma var ve TAG-VE bu varyantı değerlendirmeye devam edecek.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni bulguları Üye Devletlerle ve gerektiğinde halka iletecektir. COVID-19 epidemiyolojisinde zararlı bir değişikliğin göstergesi olarak sunulan kanıtlara dayanarak, TAG-VE DSÖ’ye bu varyantın bir VOC olarak atanması gerektiğini tavsiye etmiştir ve DSÖ, Mu varyantını Omicron adında bir VOC( Uçucu Organik Bileşikler) olarak belirlemiştir. Bu nedenle, ülkelerden aşağıdakileri yapmaları istenmektedir:

  • Dolaşımdaki SARS-CoV-2 varyantlarını daha iyi anlamak için gözetim ve sıralama çabalarını geliştirin.
  • Tam genom dizilerini ve ilişkili meta verileri GISAID gibi halka açık bir veritabanına gönderin.
  • VOC enfeksiyonu ile ilişkili ilk vakaları/kümeleri UST mekanizması aracılığıyla DSÖ’ye bildirin.

Kapasitenin mevcut olduğu yerlerde ve uluslararası toplumla koordineli olarak, VOC’nin(Uçucu Organik Bileşiklerin) COVID-19 epidemiyolojisi, tesiri , halk sağlığı ve sosyal önlemlerin etkinliği, tanı yöntemleri, bağışıklık tepkileri, antikor üzerindeki potansiyel etkilerinin anlaşılmasını geliştirmek için saha araştırmaları ve laboratuvar değerlendirmeleri yapın. nötralizasyon veya diğer ilgili özellikler.

Bireylere, yüze tam oturan maskeler takmaları , el hijyeni, fiziksel mesafe, kapalı alanların havalandırmasını iyileştirmek, kalabalık yerlerden kaçınmak ve aşı olmak gibi kanıtlanmış halk sağlığı ve sosyal önlemler dahil olmak üzere COVID-19 risklerini azaltmak için önlemler almaları hatırlatılıyor. Referans olarak, DSÖ’nün SARS-CoV-2 İlgi Varyantı (VOI) ve Endişe Varyantı (VOC) için çalışma tanımları bulunmaktadır.

Bir SARS-CoV-2 VOI , bir SARS-CoV-2 çeşididir:
bulaşıcılık, hastalık şiddeti, bağışıklık kaçışı, tanısal veya terapötik kaçış gibi virüs özelliklerini etkilediği bilinen veya tahmin edilen genetik değişikliklerle; VE
zaman içinde artan vaka sayısının yanı sıra artan göreceli prevalansı olan birden fazla ülkede önemli topluluk bulaşmasına veya birden fazla COVID-19 kümesine neden olduğu veya küresel halk sağlığı için yeni bir risk oluşturduğunu düşündüren diğer belirgin epidemiyolojik etkilere neden olduğu tespit edilmiştir.
SARS-CoV-2 VOC , VOI tanımını karşılayan (yukarıya bakın) bir SARS-CoV-2 varyantıdır ve karşılaştırmalı bir değerlendirmeyle, belirli bir derecede aşağıdaki değişikliklerden bir veya daha fazlasıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir. küresel halk sağlığı açısından önemi:
COVID-19 epidemiyolojisinde bulaşıcılıkta artış veya zararlı değişiklik; VEYA
virülans artışı veya klinik hastalık sunumunda değişiklik; VEYA
halk sağlığı ve sosyal önlemlerin veya mevcut teşhislerin, aşıların, tedavilerin etkinliğinde azalma

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top