Tam Kan Sayımı (Hemogram)

Tam Kan Sayımı (Hemogram)

Tam Kan Sayımı (Hemogram)

-RBC: Red Blood Cells (Kırmızı kan hücrelerinin –eritrosit- sayısı)
Bunlar oksijen taşıyan hücrelerdir. Yoğun egzersiz ve yüksek irtifalarda sayıları artarken düşük olması kansızlık (anemi) veya kan kaybını gösterir. Ayrıca hemolize neden olan bazı ilaçlar da eritrosit sayısını azaltabilir.