Alkol Ve Madde Bağımlılığı

Alkol ve Madde Bağımlılığı

içki ve madde tüketiminin beynimize tesiri sebep olur?
Bağımlılık tek beyin hastalığıdır.

Yani alışkanlık yapıcı maddeler fazla zaman kullanıldığında beyin hücrelerindedeğişik etkilere ve
değişimlere yol açmaktadır.
İnsanlar fazlası vakit muayene edebilecekleri düşüncesiyle içki ve maddetüketimine başlarlar.
Ancak bir müddet ardından içki ve madde tüketimi kontrolün dışına çıkar, bireyinkendi kullanmak
istemese dahi beyni bunları kullanmaya devam etmesini ister.
Yoğun içki ve madde kullanımıyla beraber beynin kendisini durdurma mekanizması bozunur ve
içki ve maddeyle karşılaşıldığında beyin yanlızca git ve kullan iletinini verir, dur iletinini
veremez.
Böylece şahıs beyninden gelen git ve kullan mesajına tenkit etden zevk almasadahi kullanıma
devam eder.
Beynimiz sinir hücrelerinden meydana gelir ve çevremizi algılamamız bu sinir hücreleri vasıtasıyla
olur.
Alkol ve bağımlılık yapıcı madde madde tüketimi sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozarak
beynimizde birçok negatif tesire sebep gerçekleşir.

Alkol tüketimi beyin fonksiyonlarını azaltmaktadır, hatırlamayı zayıflatır, balansbozukluklarına ve
bunamaya yol açar.
Yapılan çoğu inceleme aşırı derecede olmasa dahi derli toplu içki tüketimininbunamayı
tetiklediğini göstermiştir.

Uyuşturucu maddeler beynin normal işleyişini bozarak beyni mekanikleştirir.
Bazı maddeler beyin damarlarında tıkanmaya yol açar, felce neden gerçekleşir.
Ayrıca beyin içerisinde sesler duyma ve akıl hastalıklarının başlaması dabağımlılık yapıcı madde

maddelerin beyin üstünde oluşturduğu etkilerdendir.
Yapılan incelemeler esrar tüketiminin şizofreni tehlikesini 7 kat artırdığınıgöstermiştir.

Alkol ve madde tüketimi sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozduğu için beyninstart almasını
yavaşlatır.
Kişi yeni şeyler öğrenmekte ve mesele çözmekte zorlanır.
Beyin görüntüleme teknikleriyle uygulanan incelemeler içki ve madde tüketimininbeyni
yavaşlattığını beyin görüntüleriyle de meydana çıkarmıştır.
Bu çalışmalar içki ve madde tüketiminin beynin bünyesinde farklılıklara kapı araladığını da
meydana koymuştur.

Alkol ve madde tüketimi refleksleri ileri derecede bozduğu için bu maddelerin tesirialtında ilgi
isteyen işler inşa etmek defa sakıncalıdır.

Ayrıca, kimi bağımlılık yapıcı madde maddelerin beyin üzerindeki negatif etkilerin ve oluşturduğu
farklılıkların ani ölümlere neden bulunduğu bilinmektedir.
Beynin bünyesinde oluşan farklılıklar ve sinir hücrelerindeki sorunlar içki ve madde tüketimi
bırakıldığı anda düzelmez.
Düzelme uzun vakit alabilir.
Bağımlılığın bireyin muayene ve iradesinin ötesinde, tek beyin hastalığı bulunduğubir yada
atılmamalıdır.
Beyindeki düzelmenin gerçekleşmesi için hem içki ve maddeden hatta bunlarıanımsadan
şeylerden kaçınmak ehemmiyetlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top