Afazi

Afazi

Afazi; İnsan Beyninin dil ve konuşmasından sorumlu bölgelerinin tamamına ya da bir kısmında görülen fiziksel hasar veya felç sonucu ortaya çıkan dil ve konuşma bozukluğu rahatsızlığına verilen addır.

Afazinin Belirtileri Nelerdir?

Başlıca belirtileri;

  • Konuşmada güçlük
  • Adlandırmada güçlük
  • Anlamada güçlük
  • Okuma-yazmada güçlük
  • Konuşma esnasında garip ve uygun olmayan kelimeler kullanmak olarak sıralandırabiliriz.

Afazi Çeşitleri Nelerdir?

Afazi türlerinin semptomları değişiklik göstermektedir. Yaygın görülen türleri ise:

Tutuk Afazi: Bu tür afazinin görüldüğü kişiler karşısında ki kişiye ne demek istediğini bilir ancak fikirlerini söylemede ve başkalarıyla iletişim kurmada zorluk yaşar. Çoğunlula yaşantımızda sılıkla duyduğumuz “Dilimin ucunda, ama bir türlü söyleyemiyorum.” Tabiri özellikle bu tür için kullanılır. Tutukluk hem yazılı hem de sözlü iletişimde görülmektedir.

Akıcı Afazi: Bu tür afazinin görüldüğü kişiler sağlıklı duymasına ve okuyabilmesine rağmen anlamlandırmada güçlükler yaşar. Çoğunlukla nasıl ve nerede kullanıldığına bakmaksızın kelimeleri sadece gerçek anlamlarıyla algılarlar. Konşmacı Akıcı bir konuşmaya sahiptir ancak anlamlı üretim oldukça kısıtlıdır.

Anomik Afazi (akıcı): Anomik afazi hastaları akıcı ve anlaşılır konuşurlar ancak adlandırma da güçlük yaşarlar. Algılamada sorun yaşamamalarına rağmen nesneleri adlandıramaz veya anlatmak istedikleri kelimeyi hatırlamakta zorluk çekerler. Arıca sözlü ve yazılı anlatımda da güçlük çekerler.

Global Afazi: Afazinin en şiddetli türüdür. Genellikle kişi felç geçirdikten hemen sonra görülür. Bu tür afazinin görüldüğü insanlar konuşma ve anlama zorluğu çekmelerinin yansıra okuma ve yazma özelliklerini de büyük oranda kaybederler.

Progresif Afazi: Diğer afazi türlerine göre Nadir görülen bir afazi türü olan progresif afazide kişiler konuşma, okuma, yazma ve anlama becerilerini yavaş yavaş kaybederler. Hastalar el işaretleri ya da mimik gibi konuşmaya alternatif olan iletişim yollarını kullanmayı tercih etmeye başlarlar.

Afazi, hafif ya da şiddetli görülebilir. Hafif afazi görülen insanlar konuşup sohbet edebilir ama kelimeleri bulmada ya da karmaşık konuşmaları anlamada zorluk yaşayabilirler. Şiddetli afazi ise insanın iletişim kabiliyetini büyük ölçüde düşürmekte, hastalar etkili iletişim kurmada ya da konuşulanı anlamada olfukça fazla oranda zorluk çeker.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top