Ağrı Katateri Epidural Katater

Epidural kateter nasıl yerleştirilir?

Hasta yüz üstü veya yan pozisyonda yatırılır. Ağrının bulunduğu bölgeye göre sırt yada bel bölgesinde girişimin yapılacağı yer steril olarak temizlenir. Skopi kontrolü ile müdahalenin yapılacağı bölge görüntülenir. Giriş uygulanacak bölgede ki omurgada spinöz çıkıntılar belirlenir ve iki çıkıntı arasından giriş yapmaya uygun iğne ile epidural aralığa girilir. Epidural aralıkta iğnenin içinden kateter geçirilir. İğne çıkartılır ve  kateter epidural bölgeden çıkmaması için deriye tespit edilir.

Epidural kateter kimlere uygulanabilir?

Epidural bölgeye yapılan opioidlerle devamlı epidural analjezi, dönem kanser hastalarında oldukça fazla seviyede tercih edilen tedavi yöntemdir. Ayrıca kaynağı belirlenemeyen ağrılarda ağrının kaynağını tespit edebilmek için de uygulanabilir.

Epidural kateter takılması işleminden önce nelere dikkat edilmelidir?

Dikkat edilmesi gereken durumlar stellar blok uygulaması için dikkat edilmesi gereken durumlar ile aynıdır.

Kimlere epidural kateter uygulaması yapılamaz?

Kan pıhtılaşması bozuklukları
Vücuttaki sıvı azlığı (hipovolemi)

Epidural kateter için muhtemel riskler nelerdir?

 

  • Beyin omurilik zarının delinmesi ve total spinal blok

 

  • Beyin zarı altına ilaç yayılımı

 

  • Beyin omurilik zarı üstünde kanama ve abse oluşumu

 

  • Ön omurga arteri sendromu oluşması

 

  • Epidural aralıkta kateterin kopması

 

  • Lokal anestezik ajanların toksik etkileri

 

  • Sırt ağrısı

 

 • Mesane fonksiyonunda bozulma görülebilecek risklerdir.

Yorum yapın

Tahlilsonucu.com tarafından yapılan tahlil yorumları, sorulara verilen cevaplar ve sitemizde yayınlanan yazılar bilgilendirme amaçlı olup, asla doktor muayenesi ve doktor konsültasyonunun yerini tutmamaktadır.Hastalıkların tanı ve tedavisi, ancak doktor muayenesi ile mümkündür.

Sitemiz geliştirme aşamasındadır. Eklenen her bilginin güncelliği garanti edilmez. Eksik kısımlar için [email protected] adresine bilgi verebilirsiniz. Katkılarınız için teşekkür ederiz.